Autodijelovi – prekidači

Obrazovanje za poduzetništvo i obrt

Informacije o projektu: Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti kroz edukaciju u proizvodnji električne i elektroničke opreme za motorna vozila Naziv korisnika: Eloda d.o.o. Razdoblje provedbe projekta: travanj 2015 – ožujak 2016 Osoba za kontakt: Damir Ištvanić, direktor, tel. +385 1 386 7920, fax. +385 1 386 7921 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Informacije o financiranju projekta u sklopu programa EU-a: Ukupna vrijednost projekta: 196.026,23 Kn, od čega EU financira 95%, odnosno 186.224,91 Kn Više informacija o fondovima EU-a u Hrvatskoj može se dobiti na internetskoj stranici strukturnifondovi.hr Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.: esf.hr Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost poduzeća Eloda d.o.o. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda          Europska unija                                    www.strukturnifondovi.hr                    www.esf.hr Ulaganje u...

Poduzetnički impuls 2014

Dobivena potpora iz Poduzetničkog impulsa za 2014. godinu Naziv projekta: Poduzetnički impuls za 2014. godinu, mjera B1 Malo i srednje poduzetništvo i obrt Naziv korisnika: Eloda d.o.o., Oranice 104, 10000 Zagreb, OIB: 43573814270 Ukupna vrijednost projekta: 2.009.752,25 Kn Iznos potpore: 953.702,82 Kn Razdoblje provedbe projekta: 1 godina (do 09. rujna...