Autodijelovi – prekidači

Proizvodnja

Proizvodne tehnologije strojne obrade koje koristimo su:

  • obrada odvajanjem čestica
  • obrada deformiranjem
  • obrada polimera
  • toplinska obrada

Za strojnu obradu deformiranjem i plastičnu obradu Eloda sama razvija, konstruira i izrađuje alate.

Koristimo se CNC tehnologijom obrade metala.