Autodijelovi – prekidači

Upravljanje kvalitetom

Radi ostvarenja poslovnih ciljeva, poduzeće ELODA provodi kroz sustav upravljanja kvalitetom slijedeću politiku kvalitete:

  • utvrđivanje stupnja zadovoljstva kupaca i mjera za poboljšanje,
  • jasna podjela odgovornosti i nadležnosti za provođenje svih elemenata koji utječu na kvalitetu,
  • osiguranje kadrova sa svim potrebnim općim, stručnim i specijalističkim znanjima za učinkovito obavljanje zadataka i podržavanje sustava upravljanja kvalitetom,
  • osiguranje optimalnih materijalnih, prostornih, tehničkih i drugih uvjeta za sve faze nastajanja proizvoda od definiranja zahtjeva do otpreme,
  • poticanje i održavanje stvaralačke klime, uvjeta rada i motivacije za aktivan odnos prema funkcioniranju i razvoju sustava,
  • osiguranje materijalne sigurnosti zaposlenih i otvaranje perspektive za napredovanje,
  • djelotvorno provođenje, dokumentiranje, analiziranje i poboljšavanje svih aktivnosti koje proizlaze iz priručnika i pripadajućih postupaka i uputa za rad,
  • sustavno praćenje potreba i zahtjeva tržišta, te planiranje, pokretanje i ocjenjivanje efekata razvojnih aktivnosti,
  • praćenje tehnoloških dostignuća i uvođenje optimalnih tehničkih rješenja za osiguravanje kvalitete u razvoju, proizvodnji i kontroli kvalitete,
  • obuhvaćanje svih aktivnosti u integralni informatički sustav.

Sustav upravljanja kvalitetom certificiran je u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001:2015 te zahtjevima standarda IATF 16949:2016