Autodijelovi – prekidači

Upravljanje okolišem

Zbog sve jače spoznaje kako čovjek onečišćenjem na prvom mjestu ugrožava samog sebe poduzeće ELODA je donijelo Politiku okoliša s kojom se obvezuje na:

 • poštovanje i stalno usklađivanje sustava upravljanja okolišem sa zakonskim propisima.
 • očuvanje prirodnih resursa uz gospodarski razvoj koji ne ugrožava okoliš,
 • racionalno korištenje resursa,
 • neprekidnu edukaciju radnika u cilju potpunog razumijevanja sustava upraljanja okolišem,
 • održavanje najvišeg stupnja nadzora nad faktorima koji utječu na okoliš u procesima razvoja i proizvodnje,
 • stalno unapređenje proizvodnje primjenom vrhunske tehnologije i uvođenjem suvremenih metoda kontrole proizvodnog procesa koje omogućuju spriječavanje negativnih utjecaja na okoliš,
 • preventivnim mjerama stalno poboljšavanje rezultata upravljanja okolišem i spriječavanje onečišćenja,
 • učinkovito zbrinjavanje postojećeg bez nastajanja novog otpada,
 • jasnu podjelu odgovornosti i nadležnosti za provođenje svih elemenata koji utječu na sustav upravljanja okolišem,
 • osiguranje optimalnih materijalnih, prostornih, tehničkih i drugih uvjeta za potrebe upravljanja okolišem,
 • poticanje i održavanje motivacije za aktivan odnos prema upravljanju okolišem,
 • integraciju zahtjeva o upravljanju okolišem u sustavu upravljanja kvalitetom
 • stalno praćenje ostvarenja postavljenih ciljeva

Sustav upravljanja okolišem certificiran je u skladu sa normom ISO 14001:2015